Bakeari baietz esatea eta gerrari ezetz, ez da hautaketa morala bakarrik, bizitzaren alde etacropped-cid_00E00DF56C9F4E90B6D03A8DA18A20AD@HP2.png
heriotzaren kontra egiten den hautaketa baizik. Gerraren eta bakearen artean egiten den
aukeraketan bizitza da hautagai. Ikuspuntu horretatik, zerumugan ikusten dugun etorkizunak, gerraren aurkako jarrera zorrotz batetik harago, zera proposatzen digu: generoen arteko harremanari irekitasun eta begirune handiagoz begiratzea, naturarekin harmonian bizitzea, eskubide zibil unibertsalak defendatzea eta bidegabekeriaren aurreko desobedientzia bultzatzea, hau da, munduan nagusi den ordena zuzentzeko gizarteak erabil ditzakeen antolamendu forma zeharkakoak.

El sí a la paz y no la guerra, no es sólo una elección moral, sino de vida contra la muerte. Entre guerra y paz hay una elección de vida. Desde esta actitud se vislumbra un horizonte de futuro que nos propone, más allá de una estricta posición contra la guerra, una reconsideración más amplia y respetuosa de la relación entre géneros, una vida en armonía con la naturaleza, la defensa de los derechos civiles universales o la desobediencia ante la injusticia, como formas transversales de organización social para corregir el orden mundial imperante. Read More →