HITZEGIN, PARLAR, FALAR, HABLAR
BAKEGILEAK-ACTIVISTAS POR LA PAZ 2017

EUSKAL HERRIA

Bortizkeri-eza eta aldaketa konstituzionala.

Legalitateaa eta aldaketa-prozesuetako giza eskubideak.

EUSKAL HERRIA

No violencia y cambio constitucional

Legalidad y derechos civiles en los procesos de cambio

2017ko Azaroaren 23, 24 eta 25 DONOSTIAko UPV/EHU-ko Gipuzkoa-ko Campusean, Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea.DONOSTIA

23, 24 y 25 de Noviembre de 2016. Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. DONOSTIA SAN SEBASTIAN


23, osteguna/Jueves 23

16,00 DEMAGUN-en Jardunaldien Aurkezpena-Presentación de las Jornadas por DEMAGUN

16,30 Erabakitzeko eskubidea. Estatua eta gizartea eraldatzeko bortxarik gabeko bide bat. Gure esku dago’ ekimenaren eredua. Derecho a decidir. Un camino no violento para transformar el Estado y la sociedad. El ejemplo de ‘Gure esku dago’.

20,30: Jardunaldi Amaiera – 20,30 Fin de la jornada


24, ostirala / Viernes 24

10,00etatik 14,00tara eta 16,00etatik 19,00tara

OPEN SPACE-a: ” Nahi dugun etorkizuna” – Xavier Mínguez, Psicologia sozialean doktore eta gatazken konponbiderako talde handiekin elkarrizketa metodoetan aditua

De 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00

OPEN SPACE “El futuro que queremos”, dirigido por Xavier Mínguez, doctor en Psicología Social, experto en Métodos de Diálogo con Grandes Grupos para la Resolución de Conflictos.

19,15: “Erabakitzeko eskubidea: egiteko dagoen bidea” eztabaida hizketaldia Kataluina, Madrid eta Euskal Herriaren ordezkariarekin. “El derecho a decidir: el camino por recorrer” con representantes de Cataluña, Madrid y Euskal Herria.


25, larunbata / Sábado 25

10,00 “Oinarrizko eskubidea: ezarritakoa aldatzeko eskubidea
13,00 Jardunaldien amaiera

10,00 “Un derecho básico: el derecho a cambiar lo establecido”
13,00 Clausura de las Jornadas

Eusko Jaurlaritzako, Gipuzkoa-ko Foru-Aldundiko eta Donostiako Udaletxeko giza eskubideen mintegien eta UPV/EHU Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea-ren laguntzaz

Con el apoyo de los Departamentos de Derechos Humanos de Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y UPV/EHU Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación