HITZEGIN, PARLAR, FALAR, HABLAR
BAKEGILEAK-ACTIVISTAS POR LA PAZ 2017

EUSKAL HERRIA

Bortizkeri-eza eta aldaketa konstituzionala.

Legalitateaa eta aldaketa-prozesuetako giza eskubideak.

EUSKAL HERRIA

No violencia y cambio constitucional

Legalidad y derechos civiles en los procesos de cambio

2017ko Azaroaren 23, 24 eta 25 DONOSTIAko UPV/EHU-ko Gipuzkoa-ko Campusean, Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea.DONOSTIA

23, 24 y 25 de Noviembre de 2017. Campus de Gipuzkoa de la UPV/EHU, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. DONOSTIA SAN SEBASTIAN Read More →